Novosti

U UTORAK 20. JUNA POČINjE PRIJAVA GRADjANA ZA KORIŠĆENjE NOVE SERIJE VAUČERA

16. jun 2023.

Prijava gradjana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji počinje 20. juna 2023. godine na šalterima javnog preduzeća „Pošta Srbije“ na teritoriji cele zemlje.

Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju.

Gradjanima će biti na raspolaganju novih 100 hiljada vaučera u vrednosti od 5.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera.

Lica koja su u 2023.godini već ostvarila pravo na vaučer, ne mogu da podnose prijave za nove vaučere. 

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima Pošte podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana, odnosno period od dana podnošenja prijave Pošti do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Krajnji rok za korišćenje vaučera je 20. novembar 2023. godine.

Izvor: https://mto.gov.rs

18 Jun 2023 4167 pregleda